fbpx

K článku o astrológii a horoskopoch v SME

Astrologia clanok, dennik SME, Astrosun

K článku o astrológii a horoskopoch v SME

Pred nedávnom vyšiel v denníku SME článok o astrológii a horoskopoch, ktorý pomerne znevažoval astrologické remeslo. Článok neobsahoval názory žiadneho astrológa, ktorý by reagoval na tvrdenia, preto vyznel dosť jednostranne. Rád by som na tomto mieste reagoval na uvedené názory v texte. Článok bol uverejnený 30.12.2019 s názovm Prečo ľudia veria v astrológiu? Môže za to aj chyba mozgu

Som astrológ a venujem sa oboru už viac ako 20 rokov. 

 • Snažil som sa zistiť aké astrologické východiská boli zastávané pri písaní článku. Nejak matne sa tam rysuje prístup tradičnej astrológie, čo je už podstatne prekonaný smer. Medzičasom astrológia prešla do humanistickej a transpersonálnej oblasti, čo sú psychoterapeutické smery, ktoré razil svojho času C. G. Jung. Ten využíval horoskopy ľudí pri svojich psychoanalytických štúdiách. V súčasnosti je rozpracovaných už viacero astrologických smerov, medzi iným zaujímavá evolučná astrológia. Títo odobrníci robia seriózny astrologický výskum a dosahujú kvalitné výsledky o ktorých nebolo v článku nič zmienené.
 • V článku je kritizovaná astrológia a horoskopy. Rád by som sa spýtal, či bola pani redaktorka na nejakej odbornej astrologickej konzultácii.
 • Je uvádzané: „Nejasnosť je teda jedna z taktík astrológie a písania horoskopov. Potvrdzuje to aj astrológ Jonathan Cainer, ktorý v minulosti písal stĺpčeky s horoskopmi pre britský bulvár Daily Mail.“ Prečo je mienené, že to robia zámerne? Myslíte, že je možné napísať nevšeobecný horoskop pre 500 miliónov Kozorožcov, Blížencov, Vodnárov, atď? Kopete do otvorených dverí. Odsudzujete astrológov, ale žiaden z nich, ktorý prispieva do časopisov Vám v tom nebude oponovať. Píšu všeobecne pretože musia obsiahnuť rozsiahle tendencie alebo nálady veľkého množstva ľudí na základe postavenia Sĺnka. To, čomu sa hovorí horoskop vychádza z individuálnych dát človeka – dátumu, minúty a miesta narodenia. Na tomto základe sa vytvárajú horoskopy. Je tak isto nesprávne hovoriť o horoskope v súvislosti s časopiseckou astrológiou. Horoskop je zjednodušene horoskopický kruh s astrologickými elementmi.
 • Môžem súhlasiť s názorom, že experiment, ktorý bol opísaný v prvej časti je pravdivý. Ako sa hovorí na “Na každom šprochu pravdy trochu”. Ľudia veria všeobecným informáciám od veštíc, astrológov, ale aj z konšpiračných webov. Nie je náhodou dôvod takéhoto prístupu nedostatočné kritické myslenie? Nemal byť článok nasmerovaný skôr na tom, aby čitatelia neverili astrologickým bludom? A rozlišovali? Pri zovšeobecňovaní sa môžme rovnako obuť do psychológov, psychiatrov alebo sociológov. Nemajú tiež tabuľky a charakteristiky ľudí alebo skupín ľudí a pri tom existujú individuality, ktoré sa vymykajú definícii?
 • Uvádza sa: „Astrológovia v nich totiž schválne využívajú tvrdenia, ktoré platia takmer na každého.“ Nehnevajte sa, poznám osobne množstvo astrológov zostavujúcich horoskopy v Česku a na Slovensku a povedať, že “schválne” doslova konšpratívne využívame nejaké všeobecné tvrdenia je urážka. Naozaj nás to uráža. Je to rovnaké ako keď niekto napíšeme, že novinári schválne podsúvajú verejnosti informácie, pretože sú platení nejakými organizáciami. Je to pravda?
 • Možno sa niekto čuduje, ako vôbec môže nejaký kus skaly letiaci okolo Sĺnka ovplyvňovať ľudský život. Lenže nie sú to astrológovia, ktorí by na to mali odpovedať. Je to otázka pre vedcov. To čo skúma astrológ je, či udalosti „hore“ korešpondujú s udalosťami dole. Napr. osobná kríza má svoje zodpovedajúce varianty v konštaláciách a opačne. Ak sa teda človeku stane nejaká udalosť, astrológ overuje, či tomu zodpovedá stav v horoskope. A opačne – tranzity nebeských telies dávajú predpoklad na udalsti v živote človeka.
 • Je uvádzané: “V jednom výskume vedci sledovali desiatky rokov dvetisíc ľudí, ktorí sa narodili iba v minútových rozostupoch. Na svet prišli za rovnakého postavenia hviezd, Mesiaca a Slnka.” Tak v prvom rade postavenie hviezd (stálic) už astrológia takmer nepoužíva. Astrologické výskumy ukázali ich slabú relevanciu. Alebo mala pani redaktorka na mysli planéty? V každom prípade minútové rozostupy sú značné hlavne pre techniku sekundárnych direkcií, kedy jeden stupeň znamená posun udalostí o celý jeden rok. Čo je dosť veľký rozsah. Takže výskum potvrdil to, čo vedci chceli. Zároveň aj pri rovnakom čase narodenia nemôžme očakávať rovnaký osud. To je nezmysel. Pod to sa nepodpíše žiaden astrológ. Nedá sa odškriepiť, že na človeka má vplyv aj prostredie v ktorom žije a ďalšie veci. Neexistujú horoskopy, ktoré by vysvetľovali všetko v živote človeka. Od astrológie sa v tomto článku očakáva až príliš veľa.
 • V článku je uvedené – „Naproti tomu ľudia s interným ťažiskom riadenia vedia, že výsledok ich činnosti je závislý od ich vlastného pričinenia“. Ano závisí, ale ich vlastné pričinenie resp. Vôľa závisí od spôsobu myslenia, morálnych hodnôt, motivácie atď. A to je pôvodnejšie ako to pričinenie. Nakoniec v horoskope je ľahké zistiť, či je človek samostatný, ovplyvniteľný, roztekaný… a aké bude jeho pravdepodobné „pričinenie“.
 • Astrológia sa pohybuje na pomedzí vedy a umenia. Bohužiaľ to nie je exaktná veda. Ani nemôže byť, keďže sa zaoberá ľudským osudom a životom. Existuje cyklická astrológia, ktorá je ľudskému životu bližšie.
 • Až budete písať článok, poprosím vás prečítať si astrologické práce povedzme Roberta Handa (www.arhatmedia.com), Stephena Arroya a Liz Greenovej (Nový pohled na moderní astrologii), Milan Špúrek (Hovory o astrologii), práce Cyrila Fagana, Danea Rudhyara atď. Robíte nám neopodostatnene zlé meno. Celé to je obzvláš povážlivé vzhľadom na to, že tento článok mal už od začiatku za cieľ astrológiu zdevastovať.
 • Netreba pochybovať o tom, že rovnako ako v rôznych iných oboroch aj medzi astrológmi sa nájdu podvodníci a kvalitní astrológovia.
 • Tak isto je správne uviesť, že má astrológia veľa nevyriešených otázok. A je ich skutočne dosť.
 • Vezmite prosím do úvahy, že neexistuje veda, ktorá by sa zaoberala osudom človeka. Existuje x vedných discipline, ktoré predvídajú rôzne javy a vedia predikovať výsledky. Ale žiadna veda, ktorá by predikovala zajtrajší deň. Skromne môžem v tomto zmysle práve preto obhajovať astrológiu. Kvôli tomu, že jediná vyplňuje toto miesto. Bavíme sa ale v intenciách tradičnej astrológie.

Viac článkov o astrológii je tak isto na podstránke Astrológia

No Comments

Post A Comment