fbpx
 

Astrológia

Čo je astrológia?

Astrológiu tvoria vzťahy medzi planétami, hrotmi astrologických domov a astrologickými bodmi umiestnenými v zverokruhu. Tieto vzťahy v určitom čase a priestore, napríklad pri narodení vytvárajú akúsi Pečať, ktorá svojou kvalitou naznačuje osudové predpoklady človeka. A keďže je všetko vo vesmíre v pohybe, pohyb planét a vznikajúce konštelácie vzťahujúce sa k prvkom v horoskope narodenia vytvárajú aspekty usmerňujúce dianie.

Desiatky či stovky rôznych vedných disciplín vysvetľujúcich dianie okolo nás nám stále neposkytujú odpoveď na to, čo sa nás najbytostnejšie týka — náš Osud. Hoci je tento pojem v úzadí všetkých serióznych debát, jeho skúmaním sa mudrci zaoberali od nepamäti. Jeho skúmanie rovnako od nepamäti patrí vznešenej vede — astrológii.

Rozsah astrológie

Astrológia sa zaoberá človekom ako celkom. Z vlastného uhla pohľadu skúma psychologickú, sociologickú, kultúrnu a etickú stránku človeka. Zaoberá sa zdravím, mentálnymi, duševnými a duchovnými danosťami. Takisto kariérnym potenciálom, životnými úlohami, zdrojmi príjmov, schopnosťou žiť v partnerskom zväzku, potomstvom, sexualitou, atď.

Odvážim sa povedať, že neexistuje taká komplexná veda, ktorá by v sebe syntetizovala toľko rôznych oblastí. Navyše celú túto mozaiku ľudského života dopĺňa o prvok Náhody. Je to to, čo prichádza zvonku a čo neovplyvníme, akokoľvek veľa o človeku vieme. Sú to udalosti, ktoré nám do života vpadnú nečakane. Skúsený astrológ dokáže predpokladať aj tieto „nečakané“ udalosti.

Astrológia a Osud

Zameraním astrológie je skúmanie ľudského Osudu. Aj keď sa rôzne astrologické školy od tohto cieľa viac alebo menej vzďaľujú, stále je v pozadí ich práce zistiť, prečo sa ľuďom dejú tie alebo oné udalosti. Pri kvantifikácii by sa mohol Osud stať dokonca vednou disciplínou. Prečo niekto v živote havaroval 20 krát a niekto ani raz? Lebo je roztržitý, alebo manuálne málo zručný? Sú roztržití ľudia, ktorí riadia motorové vozidlo a nehavarovali ani raz. Prečo?

Od mladosti som si kládol otázku, prečo sa za podobných podmienok vyvíjajú osudy ľudí tak diametrálne odlišne. Dve deti s veľmi podobným rodinným zázemím skončia úplne inak. Nedá sa to vysvetliť len psychologickými, sociálnymi, kultúrnymi, či biologickými podmienkami. Rovnako vysvetľovať Osud človeka karmou považujem za dobrý, ale jednoduchý a mimoriadne pohodlný spôsob interpretácie života. Aj keď verím v Karmu človeka, Osud je oveľa komplikovanejší a komplexnejší mechanizmus.

Nie je všetko vyriešené

Astrológia čelí dlhodobo radám otázok zo strany laickej verejnosti, napríklad: prečo nemajú dvojičky rovnakú povahu ani Osud, hoci sa narodili v rovnaký deň, vo veľmi blízkom čase a na rovnakom mieste? Ďalej: ako môžu mať planéty vzdialené milióny kilometrov vplyv na dianie na Zemi? Ako sa dá spoľahnúť na pravdivosť astrologického výkladu, keď sa horoskopické výklady od rôznych astrológov tak líšia?  Prečo sú astrologické systémy rôznych kultúr tak odlišné a ktorý z nich je pravdivý, alebo aspoň pravdivejší?

Takýchto otázok je ďaleko viac. Spolu vytvárajú váhanie a aj skeptický postoj k tejto vede. Rovnako však ako v prípade rôznych iných odvetví a vedných disciplín, aj vývoj astrológie postupuje míľovými krokmi. Astrológia, profesionálni astrológovia, rôzne astrologické školy, tímy odborníkov hľadajú na tieto otázky odpovede a prinášajú nové riešenia. Dane Rudhyar a jeho pokračovatelia, Robert Hand, Steven Forrest.

Prečo si nechať zostavovať horoskop?

Pretože tak môžeme byť lepšie pripravení na úskalia prameniace z okolia, ako aj z nás samých. Budeme o nich prinajmenšom vedieť. A prípadne im môcť čeliť. Charakterové vady, ktoré má vo väčšej alebo menšej miere každý, nás sprevádzajú celý život. Niekto deštruuje vzťahy svojou výbušnosťou, iný vychováva deti priveľkou láskou a kriví tak ich osobnosť, ďalší je neobľúbený, pretože je vzťahovačný. Ak je človek hoci len v malej miere uvedomelý a zamýšľa sa nad udalosťami, možno niekde v polovici života — alebo na jeho sklonku — odhalí príčinu svojich životných ťažkostí. Ako? Hlavne tým, že sa krízy opakujú. A keď niekto padne na držku po štvrtý raz, snáď mu to dôjde. Od koľkých zbytočných trápení by sa dokázal uchrániť, keby o svojich slabostiach vedel skôr? To mu dokáže odhaliť astrológia a horoskopický výklad skúseného astrológa. A povie mu ešte ďaleko viac – akým spôsobom nepriazni osudu čeliť. Hlavná stránka