fbpx
 

FAQ

Prečo je nutný čas narodenia?

Čas narodenia spresňuje horoskop. Ak by sme využívali pri zostavovaní iba dátum narodenia, platil by pre všetkých ľudí narodených v tento deň. Použitím času narodenia, bude platiť pre jednotlivca. Horoskop sa dá vytvoriť aj na základe dátumu narodenia, ale bude v istej miere všeobecnejší.

Ako bude vyzerať písomný horoskop?

Písomný horoskop je troj stránkový dokument v pdf formáte. Pozostávať bude z grafického spracovania horoskopu, výkladovej časti a zhrnutia. Výkladová časť bude obsahovať rozbor horoskopu. V závislosti od druhu horoskopu (osobný, kariérny, firemný a pod.) sa bude líšiť prístup k výkladu.

Ako prebieha osobná konzultácia?

Po tom, čo si objednáte horoskop a zašlete mi osobné a údaje budem Vás kontaktovať, aby sme si dohodli termín konzulácií. Môžme ich previesť osobne alebo online prostredníctvom aplikácií Whatsapp, Viber a Skype. Pri osobnom stretnutí by som navrhoval využiť kancelársky priestor, ktorým disponujem alebo iné miesto nachádzajúce sa v tichom prostredí. Na osobnom stretnutí budeme mať naporúdzi grafický náčrt horoskopu. Počas astrologického výkladu sa budete môcť pýtať na veci, ktoré Vás budú najviac zaujímať. Dĺžka konzultácie bude trvať približne hodinu.

Prečo je cena za písomný horoskop vyššia než za osobnú konzultáciu + písomný horoskop

Dôvod je časový. Príprava čisto písomného horoskopu si vyžaduje viac času a je pracnejší. Zároveň ale nie je obsahovo plnší, než osobná konzultácia. Na osobnej konzultácii si zosynchronizujeme horoskop s prežitými udalosťami. Výklad je tak viac personalizovaný. Zároveň sa môže záujemca priamo spýtať na otázky, ktoré ho zaujímajú. Po skončení osobnej konzultácie dostane v ten istý alebo nasledunúci deň súhrn z nášho stretnutia a najdôležitejší súhrn výkladu horoskopu.

Akým spôsobom prebieha osobná konzultácia?

Výklad horoskopu na osobnej konzultácii prebieha osobným stretnutím alebo formou online rozhovoru. Využívam platformu Whatsapp, Viber alebo Messanger. Priebeh výkladu je podobný ako pri osobnom stretnutí.

Čo ak nie som spokojný s výkladom?

V prípade nespokojnosti s výkladom horoskopu bude klientovi vrátených 50% z ceny horoskopu. Všetky bližšie informácie vrámci reklamácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach  alebo Reklamačnom poriadku.