FAQ

Prečo je nutný čas narodenia?

Čas narodenia spresňuje horoskop. Ak by sme využívali pri zostavovaní iba dátum narodenia, platil by pre všetkých ľudí narodených v tento deň. Použitím času narodenia, bude platiť pre jednotlivca. Horoskop sa dá vytvoriť aj na základe dátumu narodenia, ale bude v istej miere všeobecnejší.

 

Ako bude vyzerať písomný horoskop?

Písomný horoskop je troj stránkový dokument v pdf formáte. Pozostávať bude z grafického spracovania horoskopu, výkladovej časti a zhrnutia. Výkladová časť bude obsahovať rozbor horoskopu. V závislosti od druhu horoskopu (osobný, kariérny, firemný a pod.) sa bude líšiť prístup k výkladu.

 

Ako prebieha osobná konzultácia?

Po tom, čo ma klient kontaktuje a zašle mi osobné údaje, potrebné pri zostavení horoskopu, si dohodneme stretnutie. Až pochádza z oblastí mimo Bratislavy vieme konzultáciu realizovať aj prostredníctvom aplikácií Whatsapp, Viber a Skype. Pri osobnom stretnutí by som navrhoval využiť kancelársky priestor, ktorým disponujem alebo iné miesto nachádzajúce sa v tichom prostredí. Na osobnom stretnutí budeme mať naporúdzi grafický náčrt horoskopu. Po astrologickom výklade sa môže klient pýtať otázky, ktoré ho budú zaujímať. Dĺžka konzultácie bude trvať približne hodinu.