Kontakt

Máte otázky?

Pošlite mi správu!

Mgr. Radovan Čičvara
Sundust

Odborárska 44, 831 02 Bratislava

IČO: 43453856

Tel: 0904 425 387

Email: cicvara@astrosun.sk

Astrologická konzultácia

Astrologická konzultácia prebieha formou osobného stretnutia. Je vhodná ak máte viac otázok. Z pohľadu množstva informácií je úplnejšia, pretože dostanete odpovede na tie otázky, ktoré vás najviac zaujímajú. Rozhovor sa nemusí týkať len vášho osobného horoskopu. Takisto môžeme nazrieť na to, aký potenciál nesie vaša budúcnosť. Osobnú konzultáciu realizujeme na osobnom stretnutí. Vo formulári nižšie prosím navrhnite časy stretnutia. Ak by osobné stretnutie z nejakého dôvodu nebolo možné, konzultáciu vieme previesť aj telefonicky, prostredníctvom Skype, WhatsApp alebo Viber.

Dlžka astrologickej konzultácie bude trvať približne hodinu.

Objednajte sa na konzultáciu

Vyplňte prosím vaše údaje nižšie

Požadovaný dátum stretnutia:

Cena za konzultáciu 45 EUR. Úhrada nasleduje až po konzultácií.