fbpx

PREČO JE DÔLEŽITÝ ČAS NARODENIA?

Horoskop a čas narodenia

PREČO JE DÔLEŽITÝ ČAS NARODENIA?

Pri zostavovaní horoskopu je okrem dátumu narodenia dôležité uviesť aj miesto a čas narodenia. Prečo? Zvyčajná odpoveď je „lebo to astrológovia, respektíve astrologické programy vyžadujú“. Skutočný dôvod spočíva v hlbšej podstate denného cyklu a kvalite času.

Je iné, keď začnete vykonávať svoje pracovné povinnosti ráno a iné keď s nimi začnete o piatej hodine popoludní. Iný pocit získate pri načúvaní hudobného koncertu po zotmení o 8. hodine večer a iné o 12. hodine na obed. Alebo si viete predstaviť, že by ste sa mali zúčastniť pracovnej porady o šiestej hodine večer? Nebola by iná, než doobeda? Samozrejme, že sa večer cítite viac unavení, ale je to rovnaké ako so životom, kedy sa v päťdesiatke cítite viac unavení pri bežných činnostiach ako v mladosti. K tomu ale ešte prídeme..

Deň ako ľudský život

Každá oblasť nášho života má počas dňa miesto, kedy sa jej darí najlepšie. Podobne je tomu aj s ľudským životom – vrcholoví športovci majú svoju top formu vo veku od 20 do 30 rokov. Prehodené na deň je to povedzme medzi 11. a 12. na obed, kedy sme už čulí a v top forme. V horoskope je to oblasť kariéry a napĺňania životného poslania. Ale ak chce byť niekto kvalitný tréner, tak je to zvyčajne až po odmakanej športovej kariére, kedy je schopný svoje skúsenosti pretaviť do vedomostí, abstrahovať a v podobe učiva predať ďalej. Tak je to aj s ľudským dňom. O práci v zamestnaní vieme najlepšie uvažovať až v neskoršej poobedňajšej hodine. Až po tom, čo prácu vykonáme a vieme sa na ňu akoby z vonkajšieho pohľadu pozrieť. Získame nadhľad a vieme identifikovať chyby. Vtedy  sa dostavia aj nové nápady ako prácu zlepšiť a čomu sa nabudúce vyvarovať.

Prečo je iné narodiť sa cez deň než večer

Všetky úseky dňa sa riadia pohybom Slnka po oblohe. Samozrejme, že Slnko sa nehýbe. Nežijeme v stredoveku, vieme, že je to Zem, vďaka ktorej pohybu sa mení postavenie Slnka. Ale pravdou zostáva, že všetky denné procesy pozorujeme z pohľadu Zeme. A hoci poznáme nebeskú mechaniku veľmi dobre, bez ohľadu na jej systém vieme, že ak je noc, mali by sme spať. 

  • Vzhľadom na to je preto iné, ak sa človek narodí na obed, večer alebo v noci. Je iné, ak je Slnko stúpajúce a smerujúce k stredu oblohy, alebo umiestnené v strede oblohy o pol noci. Náš denný cyklus sa odvíja od postavenia Slnka. Dieťa narodené v dopoludňajších hodinách bude prijímať inú kvalitu dňa ako dieťa narodené o polnoci. Astrológia však ide ešte ďalej. Nedelí deň len na dopoludnia, popoludní, pred polnocou, po polnoci. Ale až na dvanásť úsekov. V astrologickej terminológii sa im hovorí „domy“. Tieto sekcie v hroskope, v rámci určitého delenia znamenajú úseky, ktoré odkazujú na špecifickú kvalitu času počas dňa. Je iná kvalita ráno tesne po východe Slnka a iná večer tesne po západe. V prvom prípade bude Slnko v horoskope v 12. dome a po západe v 6. dome. Ale to nie je všetko. Astrológia posúva toto vnímanie do ďalších dimenzií.

Ráno ako v nemocnici

Slnko sa nachádza v 12. dome približne v čase, kedy sa prebudíme a ešte pozeráme do plafóna (ak nás nevystrelia z postele súrne povinnosti). Je to podobný stav, ako keď ležíme v nemocnici. Hlavou nám hmýria nesúrodé predstavy, myseľ je roztekaná a v podstate sa spamätávame, aby sme nabrali nový dych a začali fungovať. A možno z tohto dôvodu je dvanásty dom aj domom nemocníc, väzení, obmedzení, domom revízie, prehodnocovania — aj keď v značnej miere akéhosi nejasného, bez kontúr a jasných záverov. Preto hrá čas narodenia pri výklade horoskopu takú dôležitú úlohu. Je tu ale aj tradičnejší dôvod významu času narodenia, ktorý je postavený na umiestnení hrotov astrologických domov v znameniach zvieratníka. Hlavnými sú hrot 1. a 10. domu. Prvý dom horoskopu je miestom, kde pretína ekliptika horizont. Najlepšie ju vidíme v momente, keď vychádza Slnko. Hovorí v skratke o charaktere a elementárnom spôsobe vnímania okolitého sveta. 10. dom horoskopu je miesto, kde Slnko kulminuje zhruba o 12. hodine na obed a v astrológii hovorí o poslaní  alebo spôsobe napĺňania poslania v živote. Je iné, ak jeden z týchto hrotov spadá do znamenia Leva, Blížencov alebo hoci Škorpióna. Podľa tohto bude iná aj povaha a osud človeka. Každým zo znamení prechádza hrot domu cca 2 hodiny. Je preto rozdiel sa narodiť napríklad o 14.00 a o 16.00. Ale prečo tak záleží aj na minútach? Pretože v značnej časti horoskopov sa stáva, že jedna minúta rozhoduje, či sa planéta nachádza v jednom alebo už nasledujúcom dome. Tradičná či humanistická astrológia majú navyše vybudované systémy na posudzovanie každého stupňa. Populárne sú napríklad sabiánske symboly, ktoré majú zvláštnu definíciu pre každý stupeň. A tu rozhoduje aj presná minúta narodenia. Využíva ich hlavne humanistická a trasnpersonálna astrológia. V Československom prostredí sa ňou zaoberá hlavne Pavel Turnovský a Martina Lukášková.

Ďalšie dôvody času pre horoskop 

  • Presný čas narodenia vrátane minúty sú dôležité aj pre špeciálne techniky predikcií primárnymi alebo sekundárnymi direkciami pri zostavovaní viacročných horoskopov. Ale tu už prichádzame k časti, ktorej vysvetľovanie by si vyžadovalo samostatnú kapitolu. Stačí povedať, že v týchto technikách robí jedna minúta odchýlku jedného roka, čo je už významný posun, najmä pri predvídaní. Je rozdiel, či vám astrológ povie, že váš šťastný rok bude 2021 alebo 2022. Preto čím je presnejší čas narodenia, tým je lepší základ pre spoľahlivejší výklad. https://astrosun.sk/produkt/rocny-a-viacrocny-horoskop/
  • V závere sa ešte dotknem miesta narodenia. To je dôležité preto, že na každom mieste na svete je iný čas a teda aj poloha Slnka na oblohe alebo pod horizontom, ako aj iných planét. To priamo poukazuje na fázu dňa, ktorá je dôležitá pri výklade horoskopu, ako bolo spomenuté vyššie. https://astrosun.sk/produkt/osobny-horoskop/ 

Osobný horoskop

No Comments

Post A Comment