Obchod

Sale

Firemný horoskop + konzultácia

45.00 34.00

Poskytne netradičný pohľad na fungovanie firmy. V prípade, že niečo neklape, ozrejmí čo treba zmeniť, prípadne posúdi, kedy ťažkosti pominú.

Vo firemnom horoskope sa astrologickou analýzou posudzuje komplexný rozsah oblastí – zamestnanci, firemná vízia, schopnosť presadiť sa na trhu, obchodné vzťahy, PR spoločnosti, kapitálové zázemie, rastový potenciál, atď.

Pri zostavovaní firemného horoskopu je potrebné poznať dátum, miesto a čas vzniku subjektu. Ako čas vzniku sa môže uviesť približný moment podpisu zakladateľských listín.

Kategórie: